Empresa

Claugest Solutions S.L. neix com a resposta a l’evolució empresarial d’uns professionals provinents de diferents sectors (informàtica, geodèsia, cartografia, medi ambient, turisme, assessoria i consultoria empresarial) que desenvolupen projectes tecnològics innovadors de forma conjunta, des de l'any 2006.  Claugest és doncs el fruit d’un treball en conjunt en el que cada membre de l’equip hi aporta l’experiència que ha acumulat durant la seva trajectòria individual. 
 
Qui sóm?

L’equip de Claugest és jove i dinàmic, actualment està format per 10 persones que hi treballen de forma directa, que s’adapta segons les necessitats dels clients amb l’objectiu d’oferir tot tipus de serveis basats, principalment, en Internet. 

El coneixement acurat del funcionament de les organitzacions empresarials i de les administracions ens permet resoldre, mitjançant el disseny i la implantació de solucions tecnològiques, els problemes de gestió i optimització de recursos dels nostres clients.